EMDR Behandeling

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Succesvol bij volwassenen en kinderen

De EMDR behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en kinderen. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. Ingrid Dodde volgt de ontwikkelingen in de EMDR behandeling en onderzoek naar de effectiviteit ervan nauwgezet en volgt jaarlijkse bijscholingen.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR?

EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven, zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk, het zien van mishandeling of meerdere traumatische ervaringen zoals bij pesten. Mensen kunnen hierdoor psychische klachten ontwikkelen zoals;

 • Prikkelbaarheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van gevoelens
 • Intense reacties van angst
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving
 • Hoofd- of buikpijn (vooral bij kinderen)
 • Negatieve kernopvattingen/overtuigingen van zichzelf

De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Door het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut of bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon) wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang en soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Tijdens de EMDR behandeling wordt vastgesteld hoeveel spanning de herinnering nog oproept. De aangeboden sets oogbewegingen en/of klikjes zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

EMDR kan zeer snel resultaat opleveren. Bij kinderen kunnen een of twee sessies al voldoende zijn om van hun klachten af te komen.

Abonneer op mijn nieuwsbrief

Contactgegevens

 Ingrid Dodde

Dorpsstraat 79
2361 AX Warmond

06 – 128 93 618

De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is ingeschreven bij de KvK onder nummer 27351403