Werkwijze

De meeste kinderen die aangemeld worden zijn tussen de 4 en 22 jaar oud. Voor een EMDR behandeling zijn echter ook jongere kinderen en volwassenen welkom.

Intakegesprek

Na de aanmelding van uw kind per telefoon of email maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hiervoor ontvangt u een intakeformulier dat u per email kunt terugsturen. Na het intakegesprek volgen een aantal sessies met het kind of de jongere.

Behandelmethoden

De integratief kindertherapeut maakt gebruik van een scala van behandelmethoden zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, gesprekstechnieken, EMDR therapie en mindfulness oefeningen. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek waarin u uitgebreid geïnformeerd wordt over de bevindingen tijdens de therapie en waarin u handvatten krijgt om het therapieresultaat te bestendigen.

Uw kind staat centraal

Integratieve Kindertherapie is maatwerk dus soms maken we nog een aantal vervolgafspraken. Uw kind staat centraal! Een integratief Kindertherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Indien nodig vindt er contact plaats tussen uw huisarts of school leerkracht uiteraard na overleg met de ouders. Als er sprake is van echtscheiding worden, in geval van gedeelde voogdij, altijd beide ouders uitgenodigd en betrokken bij de therapie.

CONTACT OPNEMEN

U bent welkom om contact op te nemen zodat we kunnen bespreken wat Ingrid voor u kan betekenen.

Abonneer op mijn nieuwsbrief

Contactgegevens

 Ingrid Dodde

Dorpsstraat 79
2361 AX Warmond

06 – 128 93 618

De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is ingeschreven bij de KvK onder nummer 27351403